No Widgets found in the Sidebar

การตั้งชื่อวัวชน

การตั้งชื่อวัวชน โดยทั่วไปจะเริ่มกระทำตั้งแต่วัวแรกเกิดคือเรียกตามสีที่ปรากฏบนตัววัวก่อน เช่น หากวัวมีสีน้ำตาลแดง ก็มักจะเรียกว่า “แดง” หากวัวมีสีน้ำตาล แดงที่กลางลำตัวและมีสีดำปรากฏอยู่ช่วงส่วนหัวและท้ายลำตัว เหมือนสีของผลตาลโตนดสุกก็มักจะ เรียกว่า “โหนด” หากวัวมีสีดำล้วนก็มักจะเรียกว่า “นิลหรือดำ” หรือหากวัวมีสีใดสีหนึ่งเป็นสีพื้นและ มีสีขาวปะปนอยู่บนลำตัวก็มักจะเรียกว่า “ลาย” เป็นต้น นอกจากจะเรียกวัวตามสีของวัวแล้ว

การเรียกวัวอาจเรียกตามลักษณะพิเศษหรือลักษณะตำหนิที่ปรากฏบนตัววัวเช่น หากวัวมีขนสีขาวหรือดำ ปรากฏอยู่บริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของลำตัวลักษณะคล้ายมีปาน ก็อาจจะเรียกว่า “ปาน” หรือ หากวัว มีส่วนหางขาดบิ่นไปเล็กน้อย ก็อาจจะเรียกว่า “ด้วน” คำเรียกที่ใช้เรียกลูกวัวชนตั้งแต่เกิดนี้ถือได้ว่า
เป็นชื่อแรกของวัว

และชื่อจริงของวัวชน เป็นชื่อประจำตัวของวัวสำหรับใช้ในวงการวัวชน โดยวัวชนทุกตัวจะต้องมีเสมอ ทั้งนี้ชื่อจริงของวัวชนสามารถเปลี่ยนได้ทุกเมื่อตามที่เจ้าของวัวเห็นว่าเหมาะสม แต่โดยทั่วไปวัว ชนที่เป็นวัวมีชื่อเสียงหรือวัวชนที่มีความสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อยู่เสมอมักจะไม่มีการเปลี่ยนชื่อ ยกเว้นบางกรณีที่วัวชนพ่ายแพ้คู่ต่อสู้เจ้าของวัวจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ให้วัวเพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้แก่วัว

ชื่อเล่นของวัวชน เป็นชื่อที่ใช้เพื่อเรียกแทนชื่อจริงของวัวชน เป็นชื่อที่เรียกง่ายและใช้เรียกกันในหมู่นักชนวัวและผู้ชมวัวชน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเมื่อวัวเข้าสู่วงการแข่งขันวัวชนเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชม ชื่อเล่นวัวชนมีการตั้งชื่อที่หลากหลาย ชื่อเล่นบางชื่อเจ้าของวัวอาจเติมคำว่า “ไอ้” หรือ “อ้าย” นำหน้าชื่อด้วย เช่น ไอ้เสาร์หรือ อ้ายขวาน การตั้งชื่อให้วัวชนตัวหนึ่ง ๆ อาจมีชื่อเล่นในวงการหรือไม่ก็ได้สำหรับวัวชนที่ไม่มีชื่อเล่นอาจ เนื่องมาจากเจ้าของวัวไม่ได้ให้ความสำคัญกับชื่อเล่นในวงการของวัว และเจ้าของวัวก็ใช้ชื่อที่เรียกแต่แรกเรียกวัวในชีวิตประจำวันคุ้นชินอยู่แล้ว ส่วนวัวชนตัวใดที่มีชื่อเล่นในวงการ ชื่อเล่นนั้นจะปรากฏ
อยู่ในวงเล็บ ( ) ต่อจากชื่อจริงในใบแสดงโปรแกรมการชนวัวของสนามหรือในการประชาสัมพันธ์การชนวัวต่าง ๆ เสมอ

การคัดเลือกวัวชน การเลี้ยงวัวชน การชนวัวและกติกาการแข่งขันกีฬาชนวัว รวมทั้งการตั้งชื่อวัวชน ทำให้เห็นว่ากีฬาวัวชนมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน กว่าวัวแต่ละตัวจะมาเป็นวัวชนได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกวัว การเลี้ยงดู หรือฝึกฝนวัว สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนใต้ให้ความสำคัญกับวัวชน ถือว่าวัวชนเป็นสิ่งสำคัญและส่วนหนึ่งในชีวิต การชนวัวชนจึงเป็นที่นิยมและสามารถยังคงดำรงอยู่คู่กับไทยภาคคนใต้มาอย่างยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน

 

By mkwins