No Widgets found in the Sidebar

ไก่ชนสายพันธ์ไทย เหลืองหางขาว
     จากประวัติตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน่าจะเคยได้ยินคุ้นหู หรือผ่านสายตา กับ สัตว์เลี้ยงคู่กายอีกหนึ่งชนิดของพระองค์ นั้นก็คือ ไก่ชน “ไก่เหลืองหางขาว หรือตามตำราไก่ชนจะเรียกว่า พระเจ้าห้าพระองค์


ไก่เหลืองหางขาวตามบันทึกมีถิ่นกำเนิดที่ จ.พิษณุโลก ถูกยกให้เป็นของดีของจังหวัด และเป็นสมบัติของชาติไทย ที่หากใครได้ยินชื่อไก่สายพันธุ์นี้การันตีได้เลยว่าเป็นไก่สายพันธุ์ดี จนได้รับความนิยมนำไปหาเลี้ยงทั่วประเทศ

ตามประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดาร เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพำนักอยู่ในกรุงหงสาวดี ประเทศพม่า ทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชาเป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้ จึงชนชนะ จนได้รับสมญานามว่า “เหลืองหางขาว พระเจ้าห้าพระองค์”


จากข้อมูล ระบุไว้อีกว่าไก่เหลืองหางขาว ยังเป็นไก่พื้นเมืองไทยที่มีมาแต่โบราณ มีถิ่นกำเนิดแถบภาคเหนือของไทย บริเวณบ้านหัวแท ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นับได้ว่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งกำเนิดไก่พันธุ์เหลืองหางขาวพันธุ์ดีสายเลือดแท้ จนเป็นที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปในปัจจุบัน โดยในกลุ่มคนเล่นไก่ยกให้ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่มีสกุลและชั้นเชิงด้านฝีมือ มั่นใจได้ว่าไปแข่งกับใครจะต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอน

ลักษณะพระเจ้าห้าพระองค์ 

1.ลักษณะพระเจ้าห้าพระองค์  คือ มีหย่อมกระ (มีสีขาวแซม) 5 แห่ง  ที่หัว(บริเวณท้ายเสนียดหัวปีกทั้งสองข้างและข้อขาทั้งสองข้าง โบราณถือว่ามีเทพรักษาถึง 5 พระองค์ จึงถือเป็นไก่สกุลสูง หรือ “พระยาไก่

2.สร้อยคอ สร้อยหลัง สร้อยปีก มีสีเหลืองทองอร่าม  เรียกว่า “เหลืองประภัสสร

3.มีสร้อยใต้ปีก(ข้างลำตัวเรียก “สร้อยสังวาลย์” สีเดียวกับสร้อยคอและสร้อยหลัง

4.มีขนใต้โคนหางขลิบเหลือง เหนือทวารหนัก ประสานกันแหลมขึ้นไปที่โคนหางคล้ายดอกบัว เรียก   “บัวคว่ำ – บัวหงาย

5.ก้านขนสร้อยและหางกะลวย  มีสีขาวปลอด

6.ขนหู มีสามสี ได้แก่ สีเหลือง สีขาว และสีดำ

7.ฝาปิดจมูก มีสีขาว

8.เกล็ดสำคัญ  ซึ่งเป็นเกล็ดพิฆาต  เช่น เสือซ่อนเล็บ เหน็บใน ไชบาดาล ผลาญศัตรู เป็นต้น

By mkwins