No Widgets found in the Sidebar

โปรแกรมไก่ชนเงินล้าน ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2565
ณ.สนามชนไก่ ไก่ทองอินเตอร์


พยัคฆ์2ส. VS ลูกบัวคำ
(ชิง 1,100,000 บาท ชน 4 ยก)


เพชรทุ่งทอง VS แฮปปี้
(ชิง 1,100,000บาท ชน 6 ยก)


แสนทวีทรัพย์ VS จัทร์เจ้า
(ชิง 1,100,000บาท ชน 5 ยก)


ซุปเปอร์บอล VS ก.เก้าเจริญ
(ชิง 660,000บาท ชน 5 ยก)


มุตา VS สกุลชัยท้าวครองเมือง
(ชิง 660,000บาท ชน 4 ยก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   @ufawinv1

By mkwins