No Widgets found in the Sidebar

วัวชนตัวดังจากสปป.ลาว และเวียตนาม ที่นำเข้ามาสู่ประเทศไทย จำนวนมากเมื่อหลายปีก่อน ตัวเก่งๆแทบจะหมดประเทศมาล้มหายตายจากในประเทศไทยมากมาย

ถึงวันนี้ อาจเรียกได้ว่า”ปิดตำนานวัวชนลาว”แทบจะนับตัวได้ว่าตัวใหนอยู่ที่ใหน ได้เก็บรวบรวมยอดวัวชนลาวไว้สิบกว่าตัว เพื่อทำพ่อพันธุ์ และได้ผสมพัฒนาล่วงหน้าไปแล้ว ด้วยความหวังว่าจะนำจุดแข็งขอวัวลาว เช่น โครงสร้างใหญ่ กระดูกตัน หนังหนา เขาแข็งแรง มีปลายยอดมาผสมกับตัวเมียสายเลือดวัวใต้ที่ทางฟาร์มพัฒนามานานตั้งแต่ปี พ.ศ.2531

พ่อพันธุ์ที่นำมาเสนอนี้ คือ ลังสาดสุดโหด หรือ จ้าวแทงจมเขา เป็นภาพเมื่อเดือนธันวาคม 2561

By mkwins