No Widgets found in the Sidebar
 1.                                                                                       ซ้อมไก่ชนอยู่บ้านผิดกฎหมายเพราะอะไร

  หลายๆท่านคงเคยเห็นข่าวตำรวจหรือทหารเข้าจับไก่ชนกันมาแล้ว ยังมีความสงสัยกันว่าแล้วถ้าหากว่าเราซ้อมไก่ชนที่บ้าน
  โดยไม่ได้ขออนุญาตนั้นจะมีความผิดไหม ถ้าหากว่ากันตามหลักกฎหมายหรือหลักนักปกครองเขาจะดูหลักของข้อเท็จจริง
  เป็นองค์ประกอบสำคัญ ว่าเป็นเรื่องของไก่ชน การพนัน หรือการทารุณสัตว์การเลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นรายได้เป็นเรื่องที่ทุกคนหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องให้ความส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นในชุมชน
  แต่ว่าเมื่อเราเลี้ยงไก่ชนแล้วเราต้องนำมาคัดอันนี้ต้องดูว่าการคัดของเรานั้นต้องไม่เข้าข่ายการทรมานสัตว์ ต้องมีการป้องกัน
  การบาดเจ็บต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับไก่ชน หากว่ามีเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถามเราหรือเข้ามาจับกุมเรา
  ต้องคุยกันก่อนทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลที่คุยกันได้ แต่การคัดไก่ชนนั้นต้องไม่เข้าข่ายการพนันอันนี้จะเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่
  เขาให้ความสำคัญ สถาน     ที่ในการซ้อมและสถานที่เลี้ยงนั้นจะต้องเป็นที่เดียวกัน ถ้าเรามีฟาร์มเลี้ยงสถานที่คัดก็ต้องอยู่ภายใน
  ฟาร์มของเราอันนี้มันจะมีความสมเหตุสมผล

  แต่ถ้าที่คัดไก่นั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในป่านั้นมันก็ไม่สมเหตุสมผลที่เจ้าหน้าที่เขาจะเชื่อได้ ฉะนั้นการคัดซ้อมไก่กับสถานที่เลี้ยงนั้น
  ก็ต้องเป็นที่เดียวกัน แล้วคัดไก่ชนแบบไหนตำรวจเขาจึงจะจับกุมเราได้ ตัวนี้ต้องเข้าข่ายองค์ประกอบความผิด คือเจ้าของสถานที่
  คนมาเล่น คนมาดู
  การคัดซ้อมไก่ต่างมุ่งหมายที่จะเอาทรัพย์สินของกันและกัน ต่อให้คัดไก่อยู่ที่บ้านแล้วมีการพนันเกิดขึ้นก็มีความผิดตามกฎหมาย
  โดยเฉพาะหากเป็นบ่อนป่าจะเข้าข่ายความผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะบ่อนป่านั้นเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาต
  การเปิดสนามชนไก่ที่ถูกต้อง แล้วถ้าหากว่าเป็นสนามซ้อมหรือสนามชมรมแบบนี้จะผิดกฎหมายการพนันหรือเปล่า ก็จะเหมือนเดิม
  คือหากเข้าข่ายองค์ประกอบของความผิดหากทุกคนที่เข้ามาซ้อมไก่ชมรมต่างก็หมายที่จะเอาทรัพย์สินซึ่งกันและกัน ก็จะเข้าข่าย
  เรื่องของการพนันเต็มๆเหมือนกัน หากมีการขออนุญาตให้จัดตั้งสนามซ้อมไก่หรือสนามชมรมจะเข้าข่ายผิดกฎหมายการพนันไหม
  หากว่าเรามีการซ้อมประจำ ระบุวันชัดเจน และมีผู้เข้าร่วมเล่นการพนันซึ่งไม่ใช่เจ้าของไก่อันนี้เข้าข่ายการผิดกฎหมายการพนันแน่นอน

By mkwins